Låt bli ejdrarna ut i Visbystranden.

En förgrymmad hamn- och strandhabitué ringde oss i går och bad oss sätta förbud mot elderjakt vid Visbykusten. Man motar ut ejdrarna ur hamnen och skjuter dem utanför, påstod han, och dessa ejdrar äro eljest så tama, så de äta ur handen på de fiskare, som hålla till här. Om vi nu inte ha så stor makt, som personen ifråga trodde, ä vilja vi dock rikta en maning till dem det vederbör, att låta bli att skjuta ejdranta invin stränderna i och alldeles utanför staden. De som nödvändigt måste taga livet av ejdrarna, torde ha motorbåtar och därför kunna ge sig ut på kusten, där ejdrarna äro mera vana att misstro människorna. Vid Visbystranden vilja vi ha fågellivet fred.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *