Obehöriga passagerare.

Då ångfartyget Elsa från Gävle på torsdagen inkom hit med kollast från England anmälde befälhavaren, att ombord befunno sig tvänne finska undersåtar, vilka i juli i år, då fartyget låg för lastning i Trångsund i Finland, olovligen smugit sig ombord. De båda sjömännen omhändertogos av polisen, som transporterade dem till Stockholm för vidare befordran till hemlandet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *