Kungörelse.

Med anledning av vederbörliga förordnanden för undertecknad att verkställa förrättningar enligt ensittarelagen för inlösen av de av nedannämnda personer innehavda områden hava sammanträden för förrättningarnas handläggning blivit utsatta att hållas:
onsdagen den 21 september 1932 kl. 9 hos sökanden, f. d. sömmerskan Johanna Sandahl, Snovalds, beträffande område å fastigheten 1/8 mantal Snovalds med Bibos 12 uti Västergarns socken och torsdagen den 22 september 1932 kl. 9 hos sökanden, Amanda Johanssm, Forssa, beträffande område å fastigheten 13/64 mantal Forma 114 uti Hejde socken. De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att Vid nämnda sammanträden tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare, att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningarna.
Visby den 2 september 1932. tjänstens vägnar:
Göran Hillert.
Distriktslantmätare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *