Landsbygden. Vall.

VALL, 2 sept.
Nittiofem år fyller måndagen den 5 dennes förre lantbrukaren Karl Wetterlund, Kvie, där han sedan en följd av år varit bosatt hos sin son efter att förut ha haft en gård i lieide. Trots den höga åldern är 95-åringen alltjämt vid full vigör och hjälper till med litet av varje. Mycket intresserad av vad som rör sig i tiden läser han dagligen sin Gotlands Allehanda och har ett ovanligt gott minne av människor och händelser. Säkerligen kommer den gamle hedersmannen, som tydligen är av äkta gotländskt kärnvirke, att få mottaga många lyckönskningar på bemärkelsedagen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *