Ljugarns veterinärdistrikt.

Efter utredning av veterinärstyrelsen beslöt 1931 års landsting att inrätta ett nytt veterinärdistrikt med Ljugare som veterinärens stationsort. Detta beslut har, meddelar förvaltningsutskottet till årets landsting, icke kunnat sättas i verkställighet, enär landstinget icke i samband med beslutet åtog sig att gälda sin andel i kostnaderna för den beslutade befattningen och ej heller i staten för innevarande år upptog något anslag därtill. Dessa kostnader skulle enligt en uppgjord beräkning komma att under nuvarande förhållanden uppgå till kr. 2,711:32 pr år.
Därest landstinget vidhåller sitt förut fattade beslut om inrättande av ett nytt veterinärdistrikt, bör landstinget sålunda för år 1933 anslå motsvarande belopp för ändamålet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *