Motorcyklist kolliderar med skenande hästar.

Vid 10-tiden i går förmiddag inträffade på landsvägen utanför Möiner i Boge en olyckshändelse, som kunnat få ödesdigra följder. En motorcyklist, 27-årige arbetaren Erik Berggren från Othemars i Othem, kom körande från Bälhållet och skulle just passera förbi den förstnämda gården, då i samma ögonblick ett par hästar förspända en häck kommo utrusande därifrån, enär de av någon anledning blivit skrämda och satt av i sken. Motorcyklisten var givetvis icke beredd därpå och hann icke bromsa upp sitt fordon tillräckligt med påföljd att detta törnade emot häcken, som hunnit upp på vägen, varvid Berggren kastades till marken. Han ådrog sig därvid skador i ena foten och armen samt erhöll en del blånader och skrubbsår, och tillskyndande personer föranstaltade om hans forslande till lasarettet där det konstaterades att armbrott förelåg. På vår förfrågan har därifrån i dag meddelats, att den skadade är utom all fara. Det betecknas emellertid som ett under, att Berggren kom så pass lindrigt under från det obehagliga äventyret. Hade de skenande hästarna svängt upp på vägen åt det håll motorcyklisten kommit kan man förstå att det skulle blivit en katastrof. Hästarna fortsatte sin skenfärd i cyklistens körriktning, men fasttogos snart nog, sedan de gjort påhälsning ner i en åker. Motorcykeln erhöll naturligtvis en del blessyrer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 augusti 1932
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *