Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 27 aug.: Docent Rinde, kyrkoherde Karlsson, lögn. Heijl, kamrer Strömberg, ing. Schnüer med fru, kapten Dahlgren, överlärare Jungnell, hrr Sellbert, Engnér, Flink med sällskap 5 pers., Friberg, Persson med fru, Müntzing Sundström, Sundell med fru, Holm,, Stenberg med fru, Nauclair, Lorentz, Hamborn, Borentz. W estroth, Wahlström, fruar Lundqvist, Lyth, Nauclair, Karpe. Hellgren, fröknar Thorbjörnsson, Myntzing, Müller, Fransson.

Med HANSA från Kalmar den 27 aug.: Baron Nordensköld, ing. Segerfors, Nauclr, köpman Lewenhaupt, stations. insp. Lindqvist, hrr Eiritz, Strandman. Gustavsson, Persson, Blomberg, Mattsson, Forsum, Lindbom, Gustavsson, friherrinnan Nordenskiöld, fruar Larsson, Sandahl, Lindkvist, Jonsson, Gustavsson, Fridén, Junker, fröknar Cederschöld, Boman, Vessman, Blomberg, Claudelin, Olsson, Sandahl, Johansson, Claudelin, Olsson, Ericsson, Jonsson, Håkansson, Tengblad, Johansson, Ericsson, Johansson,

Med THJELVAR från Stockholm den 27 aug.: Ing. Bonthron, grosshandl. Molin, mr Barber, hrr Claudelin, Hallin, Andersson, friherrinnan Leijonhufvud, fruar Larsson, Carlsson, fröknar Ahlgren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 augusti 1932
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *