Lindberghs nya baby.

Lindbergh ber pressen skona hans nyfödde.
Enligt meddelande från Englewood, New Jersey, har mrs Charles Lindbergh nedkommit med -en son. Den lyckliga händelsen har framkallat våldsam glädje över hela Förenta staterna. Överste Lindbergh har emellertid riktat en vädjan till pressen, i vilken han enträget anhåller om att man måtte bespara hans andre son den publicitet, som »enligt vår mening i stor utsträckningvar ansvarig för vår förste sons död». Lindbergh tillägger: »Vi mena, att våra barn ha rättighet att växa upp normalt tillsammans med andra barn».

Två polishundar hos Lindy’s baby.
Köpenhamn, onsdag. Från Newyork telegraferas till B. T.: Fru Lindbergh skall ännu en tid uppehålla sig i sitt barndomshem i Englewood där hon i går födde en son. Den glada nyheten mot- ,togs -med- stor begeistring över hela -Ame- rika och från alla håll strömmade telegram och blommor till Lindy och hans fru. Överste Lindbergh har skaffat sig två polishundar som alltid skola uppehålla sig vid barnets säng och man har gjort allt för att beskydda babyn mot röveriförsök.
I slutet av nästa vecka flyttar familjen Lindbergh till sitt hem i Hopewell där den icke har vistats sedan barnarovet. Vid hemmet i Hopewell skola anställas två detektiver som alltid kontrollera vem som kommer till egendomen. För närvarande få inga främmande mer än två betrodda telegrambud tillträde till bostaden i Englewood. Alla övriga besökande avvisas bestämt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 augusti 1932
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *