Kyrkoherde Emil Ekman död.

På måndagen avled i Stockholm f. d. kyrkoherden i Eksta och Sproge församlingars pastorat Emil Ekman i en ålder av 79 år.
Den bortgångne gamle prästmannen var född vid Hägvalds i Vänge den 23 juli 1853 samt son till sjömannen Evert Ekman och dennes maka. född Molér. Han avlade efter studier vid högre allmänna läroverkot i Visby studentexamen härstädes 1875. Efter teologiska studier blev han prästvigd för tjänstgöring inom Visby stift 1879. Han började sin prästerliga bana som pastor adjunkt i Sjonhem, blev 1883 domkyrkoadjunkt i Visby och följande år komminister i Sanda samt valdes år 1892 till kyrkoherde i Eksta, vilken befattning han tillträdde år 1894. På denna post kvarstod han sedan över trettio år eller tills han på grund av tilltagande ålder och sjuklighet år 1922 beviljades avgång från sin kyrka erdebeställning med emeritilön. Han har sedan dess varit bosatt i huvudstaden.
Bland församlingsbor, ämbetsbröder och andra vänner efterlämnar den bortgångne ett aktat minne från sin långa prästerliga tjänstgöring inom stiftet. Som närmast sörjande efterlämar han maka i tredje giftet, född Stenström, samt barn, två söner och en dotter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 augusti 1932
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *