Hemse.

Den 15 aug.
Väderleken.
Efter en liten höstvädersperiod ha vi nu åter sommar. Maximitermometern visade i lördags e. m. så hög siffra som 27,8. Nederbörden under juli månad i år var här 36,6 mm. mot 62,4 under samma månad i fjol.

Skörden.
Rågens inbärgning år snart fullbordad. Årets skörd av detta sädesslag synes i tåväl kvalitativt som kvantitativt hänseende vara relativt god.

Godtemplarhuset
har i sommar undergått stora omändringar. En rymlig flygel har tillbyggts och biografsalen har förstorats, samt försetts med läktare. ReparaTionskostnaden har beräknats till 7 å 8-tusen kronor.

Biografen
kommer att till höstsäsongens början mycket moderniseras, i det att ljudfilmsaggregat inmonteras. Anläggningen som blir av Aga-Baltics välkända märke, beräknas kosta omkring 10,000 kronor.

Basar
i Hoffmans äng har det varit senaste lördags- och söndagskvällar. Den var anordnad av idrottsföreningen och rönte god tillslutning av ungdom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 augusti 1932
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *