Fyraårig flicka överkörd av springpojke.

Strax efter kl. 2 i går eftermiddag intreffade återigen en olycka, vid vilken en cyklande springpojke spelade huvudrollen. Springpojken ifråga, 15-årige Karl E. G. Söderberg, anställd vid Roséns bageri, kom cyklande Hästgatan framåt och skulle svänga ned på Smittbacken, men observerade därvid icke att en 4-årig flicka, dotter till begravningsentreprenören E. M. Strange härstädes, kom i vägen. Följden blev, att flickan blev överkörd och illa tilltygad. Stadsläkaren dr Nils Bolin, som underrättats och skyndsamt kom till platsen, tog hand om den lilla och ägnade henne nödig vård. Det befanns, att hon fått ett stort och djupt krossår i pannan, vilket blödde ymnigt, varför såret måste sys ihop. Skadan var allvarlig, men den lilla, som vårdas i sitt hem, befinner sig nu efter omständigheterna ganska väl. Polisutredning om saken pågår.
Frånsett om ynglingen Söderberg genom oförsiktig körning vållat olyckan eller om den lilla själv icke varit aktsam – polisutredningen torde väl klarlägga det hela – ger det inträffade oss åter anledning att peka på den terror de cyklande springpojkarna fortfarande utöva, trots alla varningar. Vi vädja därför till vederbörande myndigheter, att på något sätt ingripa för att stävja cyklisternas framfart i gator och gränder.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 augusti 1932
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *