Stor folkfest.

Major Zetterling har efter allt att döma beslutat i år slå ett stort Slag för sitt Bulverk. Utforskningen av den märkliga fornlämningen har juockså särskilt sista året tilldragit sig ett mycket stort intresse från både lekmän och vetenskapare. Festen äger rum om lördag och söndag. Första dagen blir det konsert och dans, mer som ett preludium. Om söndag blir det konsert av infanteliets musikkår samt uppvisning i konstflygning. Senare blir det föredrag av dr J. Nihlén över ämnet: »Gotlands fornborgar — när de stridande gutarna enades», ett föredrag som kommer att lämna en del nya uppgifter om ofredstiden på ön för 1,500 år sedan, just den tid Bulverket torde ha uppförts. Det blir vidare lutsång av majoren själv, recitation, musik, tombola med värdefulla vinster, dans, bengalisk belysning jämte en del överraskningar, som senare avslöjas. Eventuellt anordnas utfärd till järnåldersbyn i Fallet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *