Till konfirmandkursen i Västergarn

den 19-21 augusti har ett avsevärt antal anmälningar ingått. Ännu finns det emellertid plats för flera deltagare. och nya anmälningar mottagas därför alltjämt av kyrkoherde H. Carlson i Sanda. Förläggningsort blir Kronholmen, och som kursens ledare kommer diakonistyrelsens ungdomssekreterare pastor John Nilsson att fungera.
Om söndag företages en utflykt till Sanda, där ett friluftsmöte på eftermiddagen anordnas i prästgårdens park. Korta tal komma där att hållas av lektor Nyström, kyrkoherde Sjöberg och folkskollärare R. Carlson, Gothem. Kl. 6 avslutas kursen med ett föredrag i Sanda kyrka av kontraktsprosten Reuser.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *