Bättre hägnader för skogsruse på Lojstahed.

Skrivelse till k. m:t hemställer Gotlands läns hushållningssällskap om ett anslag å 2,119 kr. till kostnaderna för inhägnandet betesmarkerna för skogsruss Lojstaheds kronopark och enskilda marker, vilka beten omfatta sammanlagt 510 hektar.
Mot russens vård och tillsyn ha särskilt under de senaste åren framställts starka klagomål av jordbrukare, som haft ägor i närheten av russens vanliga betesmarker, frami håller sällskapet. Hägnaderna uppges ha varit bristfälliga, så att russe
tagit strövtåg in på annan mark, där de gjort ofog och skada, För att få slut på tråkigheterna och samtidigt få mera ordning på aveln och vinna möjlighet att sammandriva eller infånga russ har sällskapets för valtningsuiskott beslutat att söka grundligt lösa frågan genom sina med ortsförhållandena kända ledamöter, landstingsmännen Joh. Johansson i Gardarve och Joh. Ahlsten i Alva, vilka tillsammans med husdjurskonsulenten B. Ljunggren framlagt ett förslag, som gillats av förvaltningsutskottet. Åt nämda personer har uppdragits att träffa avtal om lämpliga hägnaders uppsättande och övervaka arbetet.
Lämpliga och väl hägnade beten måste enligt sällskapets mening vara en ovillkorlig förutsättning för skogsrussens bevarande. Förutom de på sällskapets tillskyndan utförda hägnaderna ha även de enskilda skogsägarna nedlagt betydande kostnader och arbete för iordningsställande av stängsel. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *