Furstligt besök.

Hertigen af Gotland anlände hit i går, ombord å ångkorvetten Thor, kommendören Rahmn,sedan dagen länd korvetterna Lagerbjelke, kommendörkapten Ullner, och af Chapman, kommendörkaptenen Améen, ankommit, och ankrat å redden. Ombord å Thor befann sig äfven amiralen Sundin, hvilken i egenskap af inspektör öfvervakar örlogsfartygens ritningar.
Ett par timmar efter Thors ankomst begaf sig prinsen i båt till Fridhem, hvarifrån han på aftonen, åtföljd af prinsessan Eugenie med uppvaktning, gjorde ett besök i staden, der ruinerna, domkyrkan m. m. sevärdt togs i betraktande och dervid hr lektor Bergman fungerade som ciceron. Derefter gjordes ett kort besök i hr Klintbergs exposition af marmorarbeten och petrifikater, samt företogs en utflykt till Lenna och ”skolbetningen hvarpå supé intogs i landshöfdingeresidenset. Den lilla flottiljen lärer om fredag komma att återvända till Karlskrona.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Augusti 1874
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *