Bulverkets dag.

Som annons i dagens nummer meddelar, äger Bulverkets dag rum den 20 och 21 aug. Major Zetterling meddelar, att han i år lyckats få en rad attraktioner som säkerligen, kommer att dra folk. Musik av I 18:s musikkår, utfärder på träsket i motorbåt, dans, sång till luta. På söndagen kommer doktor J. Nihlén att hålla föredrag vars ämne senare meddelas. Som särskild överraskning arrangeras konstflygning över Furubjers om väderleken tillåter. All inkomst tillfaller Bulverket och dess museum. Extra tåg med den nya motorvagnen från Hamnplanen Visby kl. 13, från Tingstäde kl. 22. Närmare detaljer framdeles.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 augusti 1932
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *