Bröllop firas om måndag

kl. 4,30 e. m. i Visby domkyrka mellan docenten vid Stockholms högskola jur. dr. Ivar W. Sjögren och fröken Dagmar Johansson, dotter till f. handlanden P. G. Johansson och hans maka, född Sjögren. Vigseln förrättas av brudgummens morbroder, kyrkoherde Ernst Althin, Glemminge.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 augusti 1932
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *