Svinen skola åter räknas.

Varle fastighetsägare skall senast den 16 sept. lämna uppgift om det antal svin, som funnits å fastigheten den 15 sept. Uppgift skall lämnas på landet till vederbörande fjärdingsman eller med post till landsfiskalen och i staden till magistraten. Fastighetsägare skall avlämna uppgift vare sig svin finnes eller icke, dock i stad och municipalsamhälle endast därest svin finnes. Försummelse medför vitesföreläggande och böter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1932
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *