Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
(Kronohäktet.)
Rannsakning
har idag hållits å kronohäktet med för misshandel tilltalade Ludvig John Anshelm Andersson-Ekström från Träkumla. Ekström hade som bekant den andra april i år med en sten misshandlat en kanalarbetare från Follingbo. Den misshandlade hade måst föras till lasarettet för att få skadorna omsedda. Svarandens rättegångsbiträde, advokat S. Hultman, inlämnade till rätten en skrift, i vilken svar. förklarade, att han på förmiddagen den 2 april blivit misshandlad av målsägaren, då han skulle köpa brännvin av denne. När han senare på eftermiddagen ånyo mött målsägaren och denne rusat mot honom. hade han blivit rädd och kastat stenen med ovannämda, påföljd. I skriften yrkades, att svar. skulle försättas på fri fot och att villkorlig dom skulle tillämpas.
Målsägaren begärde 18 kr. för lasarettsvård, 200 kr. för sveda och värk. 170 kr. för förlorad arbetsförtjänst samt 12 kr. i resekostnader. Svaranden godkände dessa yrkanden. Varken förandersökaren eller åklagaren ansåg» sig kunna tillstyrka villkorlig dom.
Efter enskild överläggning beslöt rätten, att för misshandel med livsfarligt vapen döma svaranden till 2 månaders straffarbete. Den tilltalade skall kvarbliva i häkte.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1932
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *