Gravfältet ”Domarsätet” avröjt och kartlagt.

Till riksantikvarien har dr Karl-Alfred Gustavsson avgivit rapport över på riksantikvariens förordnande verkställd röjning och kartläggning av gravfältet »Domarsätet» i Trullshalsar, Fjäle, Anga socken.
Gravfältet består av 495 fornlämningar, varav 266 rösen, 19 stensättningar, 17 domarvingar och 193 senar, sannolikt bautastenar. Markägare är Gotlandsfonden. Före röjningen var området beväxt med ett synnerlige tätt bestånd av träd och buskar. Vid röjningen borttogs all tät och risig undervegetation jämte nästan alla granar, vilka ej voro lämpliga att bevara. Kostnaderna för fältarbetet ha uppgått till sammanlagt 1,154 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 augusti 1932
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *