Arbetsförmedlingens rapport

om verksamheten under juli månad föreligger nu.
På manliga avdelningen ha gjorts 312 ansökningar om arbete av 307 arbetssökande personer, av vilka 286 voro mantalsskrivna i länet. Av dessa senare hade 216 endast sig själva och 70 utom sig själva 207 andra personel att försörja. Av 85 tillgängliga lediga platser ha 72 tillsatts, alla inom länet.
På kvinnliga avdelningen ha gjorts 123 ansökningar om arbete av 120 arbetssökande personer, av vilka 97 voro mantalsskrivna i länet. Dessa senare hade alla endast sig själva att försörja. Av 129 tillgängliga lediga platser ha 70 tillsatts, alla inom länet.
På manliga avdelningen har tillEtrömningen av arbetskraft till jordbruket under månaden varit särdeles god och av större omfattning än under juli förra året. Tillgången på arbet • har varit lika stor som under nämna tid. Arbetslöshet har rapporterats från tre kommuner och även i Visby stad har arbetslöshet varit rkande, vilket ej förekom i så hög grad vid samma tid i fjol. På sjömansförmedlingen har tillgången på platser fortfarande varit knapp och mindre än under juli 1931. Överflöd på sökande är rådande.
På kvinnliga avdelningen har under den gångna månaden varit god tillgång på platser till hötell och restauranger, men behovet har ej kunnat tillgodoses på grund av otiilrktklig tillgång på sökande, vilket förhållande även gällt beträffande husligt arbete.

Gotlands Allehanda
Tordagen den 4 augusti 1932
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *