Till det allmänna Gustaf Adolfsfirandet

i Tyskland anslöt sig i söndags åtta dagar den lilla bayerska f. d. riksstaden inkelsbühl. Staden blev år 1632 intagen av svenskarna, men skonades från plundring tack vare barnens böner. Det minnet brukar Dinkelsbühl fira varie år i juli, men i år hade man gjort åminnelsefesten särskilt högtidlig. Vi återge här en bild från det
stora festtåget.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 augusti 1932
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *