Tillstyrkt friköp.

Stockholm, 2 aug. (TT. Spec.) Länsstyrelsen i Visby har med tillstyrkan till kammarkollegium överlämnat en av änkefru Sofia Jonasson gjord ansökan om tillstånd att friköpa en lägenhet under kyrkoherdebostället i Björke socken. Även kyrkostämma med pastoratet har tillstyrkt framställningen i enlighet med bostälisnämdens förslag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 augusti 1932
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *