Wäderlek och årsväxt.

Efter en långvarig och för jorden högst menlig torka började ändtligen i lördags ett regn, som mildt och välgörande fortfor till i måndags. Tyvärr kom dock detta regn för sent för att kunna upphjelpa något annat af årets gröda än potatisen, enär säden redan är så skadad af torkan, att allt hopp om en god eller åtminstone medelmåttig skörd är förloradt. Äfven höskörden har varit ytterst dålig och höpriserna visa sig destör i ständigt stigande. Så betalas nu en häck hö med ända till 60 kronor och derutöfver, under det man i fjol vid denna tid kunde få den till 25 kronor. En följd af dessa ogynnsamma förhållanden torde blifva nedslagtning i höst af en mängd kreatur, som eljest varit ämnade att behållas för ladugården.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *