Vådadöd.

Sistlidna lördag, d. 26 dennes, nedföll i gatan, från en Murareställning å handlanden Falks vid Hästgatan belägna hus, en med murning sysselsatt arbetare, Oscar Dahlberg, och kom i fallet med hufvudet mot stenläggningan samt skadades deraf så illa, ett han genast måste afföras till lazarettet, men vid ankomsten dit befanns han redan vara död. Dahlberg var 40 gammal.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *