Fiskerilån till 14 fiskare på Gotland?

Gotlands läns hushållningssällskap hemställer hos lantbruksstyrelsen om ett lån ur fonden till fiskerinäringens befrämjande å 10,700 kr. att av sällskapet utlämnas såsom lån till ett antal fiskare på Gotland.
De fiskare, som sökt lån från fonden, äro Elert Olafssan och Al. Liljegren i Boge, vardera med 600 kr., Erik Eklund i Visby 2,000, H. Södergren i Bläse 1,400, Alfred Nyström i Gothem 800, R. Broman i Bläse 1,200, Josef Havdell i Västkinde 500, A: Rondahl i Visby 800, V. Andreasson och R. Lindström i Västkinde resp. 200 och 800, Nils Lindström Lummelunda 400, A. Södergran i Grötlingbo 300, Edvin Hansson i När 500 och Herbert Frisk i Bläse 600 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *