Att Gotlands norra Häradsrätt

genom beslut denna dag, enär säljarens åtkomst icke kunde styrkas, förklarat vilande ansökningen om lagfart för Johan Carlsson å, 1/3 av Vinor 13 om. 1/16 mantal i Fårö socken, vilken fastighetsdel han enligt köpebrev den 3 februari 1883 för 450 kronor köpt av Catarina Ohlsson, varder härmed, jämlikt 10 § i Kungl. Förordningen den 16 juni 1875 angående lagfart å fång, till fast egendom, kungjort.
Tingsstället, Allekvia d. 14 mars 1932.
På Häradsrättens vägnar:
Bertil Kock.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *