75 arbetslösa i Gotlands län utan hjälp.

I sin till landshövdingarna i de olika län en överlämnade utredning om arbetslöshetens omfattning meddelar arbetslöshetskommissionen, att under maj månad från 6 kommuner inom Gotlands län inrapporterats sammanlagt 154 arbetslösa, varav 7 hade sysselsättning vid statliga reservarbeten, 63 vid statskommunala reservarbeten och 9 vid kommunala reservarbeten. Antalet hjälpsökande arbetslösa, vilka ej kunnat beredas varken statlig eller kommunal hjälp i någon form, uppgick till 75. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *