Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ. 27 juni.
Bröllop firades i ??ång midsommardagen då hemmansägaren G. Söderdahl och hans maka bortgifte sin dotter Ingrid med hemmansägaresonen Charles Ekström, även från Fifång. Kl. 2 reste bröllopsföljet till kyrkan, där vigseln skulle förrättas. Vid kyrkan bildade tjänstgörande tärnor och marskalker häck och brudparet tågade så genom deras led in i templet, som var klätt med blommor och björklöv. Vigseln förrättades av pastor Ehrenström.
Sedan nu de unga tu blivit ett ställdes färden tillbaka till det vackra, hemmet i Fifång, där en trevlig bröllopsfest vidtog. Rik förplägning vankades, tal höllos, skålar druckos för brudparet, odh stämningen var den bästa, under hela kvällen till inpå småtimmarna, då tid var att tänka på uppbrott.
En hel del folk, både äldre och yngre, hade på kvällen infunnit sig för att »se brud», och när brudparet med uppvaktning tvenne gånger gjorde sin rond runt »brudstången» sparades varken på skottsalvor eller hurrarop.
Brudparet uppvaktades av följande par] tärnor och marskalkar: Gulli Svensson—Erik Söderdahl, Annie Söderdahl—Charles Vestergren, Gunnel Söderdahl—Oskar Broberg, Anna Wessman–Valter Söderdahl, Nanna Ekström—Einar Söderdahl, Gulli Nordling—Fritiof Ahlavist. Som bruttöverska fungerade fru Anna Söderdahl och som bruttbonde hr G. du Rietz.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *