Kyrkosångens vänner i Visby stift

har i dag hållit årssammanträde i Källunge prästgård under ledning av kyrkoherde Carl Söderberg i Othem.
Redogörelser lämnades för det gångna årets arbete och styrelsen, beviljades ansvarsfrihet. Till ledamöter i styrelsen omvaldes kyrkoherdarna Carl Söderberg, ordf., och Ernst Hejneman sekr. tullförvaltare Karl Berggren, kassör, kyrkoherde Axet Klint och folkskollärare E. Dalström, sång- och musikanförare, samt kyrkoherde S. Lundahl och folkskollärare W. Kupper. Till revisorer omvaldes köpman Aug, Wahlby och kontorschefen E. Dahlström i Visby med kontorschefen Lars Jakobsson härstädes som suppleant.
Kassabehållningen vid 1931 års utgång utgjorde kr. 4,126:08. Av 1932 års kollektmedel, som inbragt nära 180 kr., utdelades till kkerna sammanlagt 165 kr., nämligen till södra kretsen 35 kr., till Källungekörerna 35 kr., till Boge och Hemse vardera 25 kr., till Västkinde 20 kr. och till Klinte 15 kr.
Styrelsen beslutade att i samband mad kyrkliga ungdomskursen i Burs anordna en konsert i Stilinga kyrka söndagen den 10 juli efter ett gediget program och, med fru Anna Lagergren-Norström som solist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *