Bergadt fartyg.

Det lyckades, berättar Dag. Nyh., i fredags bergningsångfartygen ”Neptun” och ”Poseidon” att taga flott det sistlidna höst utanför Hamra på Gotlands östra kust strandade göteborgska barkskeppet ”Charles Tottie”. Dykarna arbeta med att täta skeppet, och kommer fartyget, sedan tätningen blifvit verkstäld att bogseras till någon docka i för reparations undergående antingen i Stockholm eller i Oscarshamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *