Cellfängelset.

Uppgift från Gotlands Länscellfängelse den 30:de Juni 1875.
Från föra månaden varsitta:
9 straffarbetsfångar af mankön. 1 ransakningsfånge af mankön. 1 till fängelse dömd af mankön.
Tillkomne under Juni månad:
4 ransakningsfångar af mankön. 1 d:o af qvinnkön. 1 försvarslös af mankön.
Afgångna under Juni månad:
1 till fängelse dömd fånge af mankön. 1 försvarslös af mankön.
Qvarsitta den 1:ste Juli 1875:
9 straffarbetsfångar af mankön. 5 rensakningsfångar af mankön. 1 ransakningsfånge af qvinkön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *