Årets landstingsmän.

Efter innevarande år förrättade val, består Länets Landsting af följande
Ledamöter:
för Visby stad: konsuln m. m. R. Cramér, lektorn m. m. C. J. Bergman, consuln L. Arweson, auditör S. Engström, häradskrifvaren C. A. Ljungholm och regementsläkaren m. m. E. Leijer; för Norra Häradet: riksdagsmannen m. m. G. Kolmodin, hemmansegaren Lars
Granberg Granskogs, nämndemännen Jac. Johansson Gute och J. G. Lindgren Hägur, fanjunkaren O. Broström Eriks, förre riksdagsmannen P. Larsson Lill-Fohle, nämndemannen L. P. Christensson Norrbys, P. Endrell Hanes och C. Bendelin Bendes samt hemmausegaren L. P. Bodin Grausne;
för Södra Häradet: majoren m. m. A. Kyllander, skolläraren J. N. Boberg, hemmansegaren Joh. Hägg Hägvalls, postexpeditören O. Lagergren, fanjunkaren O. Kahlström, nämndemannen O. Pettersson Burge, f. Riksdagsmannen L. Norrby Stenstuga, nämndemannen O. R. Pettersson Liffride, handlanden J. T. Jacobsson och fanjunkaren F. Palmqvist Petarfve.
Suppleanter:
för Wisby stad: consuln m. m. L. N. Enequist, handl. J. T. Lundin, läroverksadjunkten C. A. Weström, bankdirektören m. m. L. Jacobsson samt v. consulerna C. L. Ekman och C. J. Westberg; för norra fögderiet: hemmansegaren L. P. Metlin Medebys, nämndemannen O. Lavenberg Lauhage, kaptenen m. m. C. T. Broander, fanjunkaren J. Bingmark, Nämndemannen A. Englund Banna, henimansegaren O. Olofsson Kopungs och J. N. Hederstedt Nygranne, nämndemannen J. N. Söderberg Sylfaste, hemmansegaren O. Christensson Sojdebys och fanjunkaren J. Österberg;
för Södra häradet: vice consuln Lars Cramér hemmansegaren Lars Jacobsson Skogs, Gustaf Pettersson Walla, Carl Lagergren Alvide, Olof Bilon Gandarten, godsegaren H. Wöhler, gästgifvaren Carl Skönlund Kyrkeby, hemmansegaren Joh. Söderdahl, Bolex, nämdemannen J. Jacobsson, Svarfvare och hemmansegaren O. Pettersson Odvalls.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *