Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Cykelolyckan den 28 maj

i korsningen av Häst- och S:t Hansgatorna har nu fått rättsligt efterspel, i det att springpojken K. G. F. Ahlin instämts för vållande till olyckan genom att ha kört med för stor hastighet och ej iakttagit försiktighet. Som bekant blev en 15-årig flicka, Nanna Pettersson, som även kom på cykel, vid tillfället omkullkörd och skadade sig därvid så pass svårt att hon måste forslas till lasarettet, varifrån hon utskrevs den 6 dennes. Såväl Ahlin som en kamrat till honom, springpojken J. V. Söderberg, hade inställt sig personligen, den sistnämde likaledes instämd för att ha färdats för fort på cykel; han hade vid ifrågavarande tillfälle cyklat i sällskap med Ahlin. Som målsägare inställde sig den skadade flickans fader kolvakten Edv. Pettersson, som å flickans vägnar yrkade ersättning för läkarvård m. m. med 30 kr., vidare begärde han 35 kr. för sveda och värk jämte 5 kr. för inställelsen. Ahlin liksom Söderberg erkände i huvudsak vad som lades honom till last. Bl. a. framgick, att Ahlin och Söderberg innan de passerade S:t Hansplan ropat till varandra att de skulle köra i kapp.
Åklagaren överlämnade målet och Ahlin dömdes till 30 dagsböter á 1 kr. och Söderberg till 25 dagsböter á 1 kr. Dessutom skulle Ahlin ersätta målsägaren det begärda.

Cykelmål.
Tvenne personer hade instämts för att de cyklat med vardera en passagerare på ramen. Sådan transport är förbjuden här i staden, och de båda cyklisterna fingo böta 25 dagsböter å 1 kr. vardera.

Fem fyllerister
bötade sammanlagt 75 kr.

Bilfylleri.
Lantbruksarbetaren H. J. R. Laurin var instämd för att dels ha kört bil i berusat tillstånd och dels att ha underlåtit medföra sitt körkort. Dessutom hade bromsarna på fordonet varit obrukbara. Han fick punga ut med sammanlagt 80 kr:s böter.

Fortkörning med bil
kostade en droskchaufför 15 dagsböter á 3 kr., och för förseelse mot fordonsförordningen, pliktade en annan chaufför 15 dagsböter á 1 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *