Passagerarelista.

Med THJELVAR från Nynäshamn den 23 juni: Doktorer Ahrealus, Gellerstedt, direktör Roswall, rektor Uhr, kamrer Andersson, köpman Kullberg, direktör Kellander, hrr Björn, Dofsén, Signell, Skårman, Bergström, Lundmark, Almqvist, Degerstedt, Nihlén, Andersson, Marelius, fruar Degerstedt, Olsson, Pöpke, fröknar Karlsson, Lindqvist, Leauming, Josefsson, Buren, Cöster, Visby flickskola 12 elever, Göteborgstidningens rundresa 4 st., S. J. rundresa 12 st.

Med VISBY från Nynäshamn den 23 juni: Greve Hamilton, doktorer Wettergren, Hellaser, Lindberg, ing. Svensson, Burgoz, Henriksson, Hauffman, Ekhamn, pastor Norman, veterinär Helling, lektor Anderberg, notarie Löwgren, dir. Frisk, Anehér, kapten Lawski, adv. Lyttkens, trafikchef Graan, kommissionär Eriksson, tandläk. Jomgård, kand. Johansson, hrr Söderlund, Eriksson, Bolin, Nilsson, Larsson, Waldenström, Norling, Nordin, Groop, Kübe, Tiljander, Wollsten, Dahlberg, Åström, Hulander, Völlner, Steiner, Lundqvist, Alvan, Karlström, Bergström, Almqvist, Lindström, Närström. mr Goddard, doktorinnan Munthe, fruar Söderlund, Gustatsson, Wettergren, Lindberg, Graan, Frisk, Jomgård, Henriksson, Karlsson, Nordin, Groop Nilsson, Kübe, Eriksson, Gyllmark. Wiström, fröknar Breisch, Carlsson, Wallin, Wiman, Häglund, Loqvist, Meyer-Hösser, Jonsson, Lindqvist, Törnqist, Björnlund, Göransson, Sööderdahl, Husander, Dahlqvist, Andersson, Wretman, Ronqvist, Bohlin, Johansson, Karlsson, Völlner, Törngren, Johansson, Andersson, Sundberg, Lagerlöf, Göteborgstidningens rundresa 16 st. S. J. rundresa 23 st., A. B. E. 4 st.

Med DROTTEN från Stockholm den 23 juni: Kommendör Hägg, kaptene. Edgardh, Bergenström, dr. Nihlén, dir. Rosander, von Schoulz, Ljunggren, Lidvall, ing. Ek, adv. Hedlund, fröberg, red. Ritter, revisor Forslund, kamrer Zethreus, hrr Melin, Folmer-Rassmussen, Singer, Wessman, Wessman, Holmgren, Söderlind, Arvedsson, Samuelsson, Skantze, Bohlin, Lundell, Nyström, Malmqvist, Rubin, Aldén, Norrby, Runestam, Pettersson, Svensson, Söderström, Elm, Bolin, doktorinnan Sandahl, fruar Ulff, Steen, Arelius, Sjölander, Nilsson, Lindgren, Alden, Pettersson, fröknar Melin, Lagerlöf, Andersson, Skönherg, Andersson, Karksson, Ahlgren. Nettrén. Melander, Bolin, Pettersson, af Klintberg, Runquist, Forslund, Pettersson, Nilsson, Carlbirg, Larsson, lärare Willig och Eksta folkskola 32 st., fröken Fischer och arbeterskornas studieresa 23 st., lärare Fredriksson Duvbo folkskola 12 st., Baptisternas ungdomsförbund 16 st.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *