Till idrottstävlingarna i Stånga

söndagen den 3 juli ha nu anmälningarna börjat dugga. Det förefaller, som om deltagarantalet skall bli lika stort i år som förra året, ehuru tävlingarna då, kunde inregistrera rekord. I synnerhet synes i varpa den nya klassen med stenar utan tag locka många tävlande. Sista dagen för annälningar till tävlingarna är måndagen. Liksom andra år kommer Stånga idrottsförening även i år att vidlaga arrangemang för att den stora idrottsdagen skall bliva så festlig som möjligt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 juni 1932.
N:r 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *