Till den sista vilan

vigdes igår i Hablingbo stoftet av framlidne häradsdomaren Ferd. Johansson, Burge, under stor tillslutning av anhöriga och sockenbor, som i det närmaste fyllde kyrkan. Jordfästningen förrättades av kyrkohherda Henning Björkquist, som i anslutning, därtill höll ett vackert griftetal med ledning av Ps. 34: 20 och därvid även erinrade om den bortgångnas persenlighet och gärning. Han utförde därefter jordfästningen enligt ritualen. Före den högtidliga akted sjöngs ps. 452: 1 och efter densamma ps. 452: 2.
Sedan kistan utburits ur kyrkan och sänkts i graven å församlingens kyrkogård, talade kyrkoherde Börkgvist till den bortgånges minne. Därefter nedlade häradsdomaren P. Caderlund, Keldner Havdhem, en krans från södra häradsrätten, domare, kamrater i häradsnämden samt landsfiskalerna. Landsfiskal Svante J. Lindström nedlade också en krans, och uttalade ett tack till den bortgångne. För övrigt hade en mycket rik skörd av kransar och blommor sänts till den hänsovnes bår.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 juni 1932.
N:r 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *