Tjänstledighet

åtnjuter kontraktsprosten G. Kellström i Havdhem under tiden 13—31 juli. Under tiden tjänstgör kyrkoherde G. A. Kronqvist i Burs som kontraktsprost, medan kyrkoherde H. Björkqvist i Hablingbo bestrider pastoralvården i Havdhems pastorat med teol. stud. J. Hoffman som predikobiträde.
— Tjänstledighet åtnjuter kyrkoherde Rob. Bolin fortfarande under tre månader, då f. d. lektor A. Hjelm tjänstgör som vice pastor i Vamlingbo pastorat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 juni 1932.
N:r 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *