Dödsfall. Helny

Från ett kort lidande har Gud i sitt allvisa råd behagat hemkalla från moder, syskon och vän, vår högt älskade Helny, i en ålder av 17 år, som avled på Visby Lasarett månd.
den 20 kl. 8 e. m., djupt sörjd och saknad av oss samt mormor och en talrik vänkrets.
Hall den 22 juni 1932.
Elin Kylander.
Syskonen.
Sten Andersson.
E. Friberg.

Dödsannons

Farväl, vår Helny, vi träffas en gång åter uti det land där ingen skiljes mer, där ingen vän, där ingen moder gråter, Vår Gud dig tog han allt det bästa ser.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 juni 1932.
N:r 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *