Landsbygden. Vänge.

VÄNGE, 17 juni.
Ett vackert och trevligt bröllop ägde rum här i fredags på Bjärges gård, då hemmansäg. J. N. P. Hägg och hans maka bortgifte sin dotter Gertrud med herr Tore Bergström, Nickarve i Vänge. Bröllopet gynnades av ett strålande vackert väder vilket även gjorde sig märkbart i god stämning hos gästerna så fort högtidligheterna började, i och med brudgummens med följe ankomst till bröllopsgården, dit de anlände från brudgummens hem i Nickarve, där lunch intagits av gästerna. Bruttbonden kand. Henning Bacher överlämnade med ett vackert tal brudgummen till den väntande bruden. Vice värdfolket, herrskapet Karl och öldur Hägg, bjöd i ett hurtigt och innehållsrikt tal gästerna uppgående till ett 100-tal. välkomna. Därpå tågade hela bröllopsskaran med spelmän och brudpar i spetsen till den närbelägna kyrkan, där vigseln förrättades av prosten Elmil Kahl.
En åldrig vördnadsbjudande präst, ett gammalt tempel, orgelbrus, vad fordras mera för den känsla av mäktigt allvar som alltid griper sinnet en sådan stund. Brudparets höga klara ja har klingat genom templet, åter brusar orgeln, bröllopsskaran träder ut i det flödande solljuset och nu går marschen tillbaka till bröllopsgården, till fest och glad stämning. Skålar höjas för brudparet och värdfolket, varefter aftonen förflöt under angenämaste trevnad med tal musik och sång.
Dagen därpå fortsattes och avslutades festen, för vilken gästerna sända Sitt varmaste tack.
Som uppvaktande tärnor och marskalkar deltogo Gunnel Thomsson—Åke Bandelin, Vanja Vallin—Olof Häglund, Margit Sandström—Herman Olofsson Ingegärd Veslev—liars Bergström, Greta Olofsson—Erik Sandström, Astrid Jakobsson—Thomas Thomsson, Sigrid Klintström—Gustav Olofsson, Berta Jakobsson—Verner Hellgren Birgit Olofsson—Gertrud Thomsson. Bruttbonde var kandidat Henning Bacher och bruttöverska fröken Mia Hägg.
En gäst.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *