Landsbygden. Östergarn.

ÖSTERGARN, 16 juni.
Årsexamen i härvarande skolla hölls igår, varvid mycket Balk hade infunnit sig både från och utom socknen. Orsaken var väl i främsta rummet, att den avhållna lärarinnan fru Emma Östman höll sin sista examen och forna elever ville hedra och tacka henne för de gångna åran. Efter förhör med barnen redogjorde folkskolestyrelsens ordf. kyrkoherde C. J. Björkander för det gångna läsårets resultat och utdelade till de avgående barnen deras avgångsbetyg.
Därefter vände sig kyrkoherden till lärarepersonalen och tackade å egna, folkskolestyrelsens och föräldrars vägnar för gott och plikttroget arbete och riktade sig därvid särskilt till den nu avgående lärarinnan. Talaren erinrade om hur hon under sin fyrtioåriga tjänstgöring många gånger haft ett tungt och tålamodsprövande arbete, men aldrig brustit i sin omtanke och omvårdnad om barnen och hon kunde därför vara förvissad om allas tacksamhet och aktning. Till sist tillönskade han henne en lång och lycklig levnad. Barnen uppmanade han att alltid med tacksamhet minnas sin lärarinna, som städse haft deras bästa för ögonen. Därpå överlämnade han en genom insamling från forna elever åstadkommen minnesgåva bestående av en vacker silverservis med inskription. Fru Östman tackade djupt rörd både för gåvan och det bevis på förståelse, hon av församlingsborna rönt. Det hela av slöts med sjungande av ps. Herre signe du och råde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *