Röda korset tänker på våra sjukhus.

Å Mariahemmet ägde i går en liten högtidlighet rum, anordnad av Visbykretsen av Röda korset. Styrelsen för kretsen jämte en del andra i arbetet deltagande, bl. a. från Slite, överlämnade till hemmet en uppsättning av broderade dukar, avsedda för bord, byråar, nattduksbord m. m., tillsammans 60 á 70 stycken. Dukarna ha förfärdigats av kretsen under den gångna vintern och komma givetvis att i hemmet bidraga till att skapa ökad trevnad och hemkänsla i sjukrummen. överlämnandet föregicks av ett anförande av landshövdingskan Gertrud Rodhe, som med några ord motiverade gåvan och uttalade sin förhoppning om, att densamma skulle bliva till nytta och glädje. Sjukhusets tack framfördes å styrelsens vägnar av bankdirektör H. Ihre. Visbykretsen bjöd därefter också samtliga hemmets pensionärer på kaffe.
För några dagar sedan avlade Visbykretsens styrelse ett liknande besök vid länslasarettet, som även fick medtaga en värdefull present från kretsen. Denna utgjordes av fullständig utrustning till sex stycken barnsängar. Med den stora överbeläggning, som nu äger rum på lasarettet, har detsamma intet överflöd på utrustning och kretsen har därför ansett sig böra ställa detta värdefulla tillskott till sjukhusets förfogande. T. f. överläkaren, d:r Sandahl tackade för gåvan och bjöd även kretsens representanter på kaffe.
För övrigt må i detta sammanhang nämnas, att Röda korsets Visbykrets under året varit sysselsatt med att förfärdiga utrustningspersedlar för Mjölkdroppens spädbarnshem, däri också inbegripet utrustningar åt de barn, som vid nio månaders ålder få lämna hemmet för att utlämnas till fosterhem. Slutligen har dess tid och intresse också räckt till förfärdigande av plagg till beklädande av barn i Norrland. Det är som synes ett gott och säkerligen också välsignelsebringande arbetsresultat, som kretsen sålunda kan glädja sig åt hava vunnit.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *