Hembygdsfesten å Lojsta slott Midsommardagen

(i händelse av regn söndagen den 26 juni) börjar kl. 2 e. m. å Lojsta slott enligt nedanstående PROGRAM:

 1. Sång, Dalströmska kvartetten. Hälsningsanförande, ordf.
 2. Föredrag av Dr J. Nihlén: Hallen vi i Losta slott och dess släktingar på Gotland och i Norden.
 3. Spelmansstämma av gotländska spelmän, bl. a. Dalströmska orkestern, Ekstatrion, Linde orkester m. fl.
 4. Gotländskt spelmansförbund, anförande av lärare E. Dalström.
 5. Gotländska folkvisor ur Frudins samling, damkör med ackompanjemang.
 6. Gotländska sagor, sägner, dikt, ordspråk, gåtor och raveinar av gotländsk allmoge.
 7. Tävling i pärk och varpa, pågår under festen från kl. 2 e. m.
 8. Demonstratbn av rekonstruerade 400-tals-hallen vid Losta slott.
  Majstång, motorbåt. Läskedrycker, kaffe, varm korv, smörgåsar, choklad, frukt m. m. serveras.
  Bussförbindelse med samtliga tåg till och från Etelhem.
  Medlemmar fritt inträde. Medlemskort (årskort á 1 kr., ständigt medlemskort á 10 kr.) erhållas vid ingången eller dessförinnan hos ordf.
  Styrelsen för Lojsta slotts hembygdsförening.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *