Passagerarelista.

Med GOTLAND från Kalmar den 15 juni: Disp. Johansson med fru, kapt. Hedberg, komminister Berggren, konsthandl. Johansson, hrr Gullberg, Borup, Lundstedt, Hammar, Ödman, Lyttkens, Stigen, Waster med fru, Plomgren, Mattsson, Wiberg, Arnelius, Hevberg, Granér, Husén, Magnusson, fruar Pihl, Gunnard, Lindström, Hellberg, fröknar Andersson, Hammar, Holmdahl, Erlandsson, Nilsson, Magnusson, Johansson, Stavegård, Jacobsson, Wahlqvist, Carlsson, Göteborgstidningens rundresa 7 pers., Kalmar högre folkskola 20 elever.

Med HANSA från Stockholm den 15 juni: Dir. Edlund, konstnär Jolin, ryttmäst. Ihrfelt, adjunkt Glanshalm, överlärare Persson folkskollärare Söderberg, Forslund, Hedman, hrr Bergmansson, Tugelstad, Pettersson, Robsahm, Hålén, Beer, Persson fruar Barkee, Smtterberg, Runeberg, Olsson, Edlund, Tugelstad, Tölböll, Hålén, fröknar Hellström, Barkee, Smitterberg, Nilsson, Grönberg, Bucht, Tölböll, Englund, Holmberg, Eskilstuna folkskola 2 ledare och 17 elever, Bollnäs folkskola 2 ledare och 22 elever, Malmköpings folkskola 2 ledare och 18 elever, Vaxholms folkskola 1 ledare och 19 elever Norrköpings folkskola 2 ledare och 13 elever, Kallhäll folkskola 2 ledare och 13 elever, Luleå Elementarskola för flickor 2 ledare och 20 elever, Visby högre allmänna läroverk 1 ledare och 6 elever, Levide folkskola 1 ledare och 13 elever, K. F. U. M. 2 pers.

Med VISBY från Nynäshamn den 15 juni: Attaché Schönberg, överjägmäst. Tisell, kapt. Nyström, löjtn. Heijl, länsark. Stille, dir. Falck, Krabbe, disp. de Jounge, Oleman, ing. Kullner, Ekeroth, de Lien, Danielsson, Magnusson, agronom Nordlander, kamrer Kyhlberg, hrr Heurlin, Wahlfors, Högberg, Gyllander, Navitsky, Hansson, Wahlund, Hagvall, Norrby, Werkelin, Lind, Wilke, Wikander, Malmgren, Hellström, Jörnell, Karlsson, Strömbäck, Stern, Jonsson, Hede, fruar Carlsson, Liljeborg, Nordlander, Jörnell, Krabber, Ytterberg, Kyhlberg, Lidén, Kjellner, Lindgren, Lien, Wiksten, fröknar Holmqvist, Tisell, Åsman, Westerlund, Hansson, Siggelin, Krabbe, Hellqvist, Wittberg, Fredholm, Törnblad, Ekefors, Persson, Israelsson, Otterdal, Olofsson, Karlström, Welander, Jespersson, Göteborgstidningens rundresa 6 pers., militär 23 pers.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *