Mark- och gatufrågor.

Stadsfullmäktige ha beslutat att staden med Gotlands järnvägsaktiebolag skall göra utbyte av 850 kvm. mark i kvarteret Sotaren mot vissa andra markområden med samma areal.
— Stadsfullmäktige ha vidare beslutat att av samma bolag inköpa en del gatumark för Järnvägsgatan, Andersrogatan och Gazeliusgatan, tillsammans 1,484 kvm., efter en överenskommen köpeskilling av 1 kr. pr kvm.
— Stadsfullmäktige ha beslutat att för en beräknad kostnad av 4,050 kr. iordningsställa delar av Pilängs- och Andersrogatorna samt förse desamma med ledningar för vatten och avlopp.
— Stadsfullmäktige ha vidare sedan underhandlingar om inköp av mark för breddning av Drottens- och S:t Hansgatorna förts med A.-B. Unitas, åkare Larsson och fru Lilly Larsson, beslutat att för ett bebopp av 720 kr. för ändamålet inköpa mark, tillhörig det förstnämda bolaget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *