Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
(Kronohäktet.)
O. E. Karlsson,

fönsterborrarespecialisten, har idag åter rannsakats inför rådhusrätten. Svaranden biträddes av förste notarie Gillis Karlbrink. Sedan en skrivelse från sinnessjukavdelningen på Långholmen, där Karlsson som bekant varit intagen för observation, upplästs, följde på åklagarens begäran vittnesförhör med den fru, som en gång i början på mars på en höskulle vid Bingeby hittat en damväska och en fickkniv. Väskan hade som förut omtalats stulits vid inbrottet i kooperativa affären vid Stora torget. Karlsson förnekade all kännedom om väskan. En kniv, liknande den upphittade, hade han en gång varit ägare av, men han kunde, inte yttra sig om den varit med hit till Gotland. Svaranden fick också beskriva var de lador varit belägna, där han vid ett par tillfällen logerat. Han kunde dock inte närmare ange platserna. Åklagaren överlämnade målet och yrkade ansvar som förut. Svaranden hade återigen författat en skrift, vari han uttryckte sina tvivel om nödvändigheten av att hans sinnesbeskaffenhet undersöktes. Troligtvis hade det skett, för att hans eventuella vittnen skulle hinna glömma eller också för att rätten skulle bli av med honom på ett lättvindigt sätt. Men professor Kinberg gick det inte att muta, sade Karlsson. Han ville inte beskylla någon för falskt vittnesmål, men nog tyckte han det var konstigt, att så många personer diktat upp historier, som de själva inte hade någon fördel av. Karlsson ville även påtala, att han vid något tillfälle blivit beskylld för hätskhet, vilket vore alldeles fel. En opartisk person skulle nog se var hätskheten satt. Man ser grandet i sin nästas öga men icke bjälken i sitt eget, detta ordspråk tyckte Karlsson passade alldeles utmärkt in på detta mål.
Efter enskild överläggning beslöt rätten förklara målet vilande tills interneringsnämden inkommit med yttrande. Under tiden skall svaranden kvarbliva i häkte.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *