Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM, 13 juni.
Dödens skördar. I fredags avled i sitt hem vid Kyrkeby i Etelhem lantbrukaren Emil Johansson i en ålder av 53 år. Den bortgångne var bördig från Lojsta, men inköpte för 22 år sedan den egendom vid Kyrkeby, som han ännu vid sitt frånfälle brukade. Han var en synnerligen driftig jordbrukare och upparbetade också sin egendom på ett mönstergillt sätt. I socknen var han en mycket betrodd och omtyckt man och bekläddes med viktiga kommunala förtroendeuppdrag. Han var vid sin död ännu kyrkavärd och hade förut till dess ohälsa bröt hans krafter under en längre följd av år varit överförmyndare och fattigvårdsstyrelsens ordförande. Han efterlämnar förutom åldriga föräldrar, maka och tio barn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *