Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 15 juni.
Årsexamen med härvarande folk- och småskolor ägde rum sistl. fredag i närvaro av barnens föräldrar och målsmän jämte andra intresserade som kommit tillstädes. Skolsalarna hade dagen till ära dekorerats med blommor och grönt. Den sedvanligga skolresan till Stockholm för avgångsklassen företages i slutet av veckan under respektive lärares ledning.
Konfirmation med årets låsbarn från Eksta och Sproge hölls i härvarande kyrka i lördags och igår hegingo de för första gången Herrans nattvard.
Tävlingsskjutning hade igår anordnats av härvarande skyttegille med anledning av Göteborgs Skyttegilles 50-årsjubileumstävlan på hemortens banor. Skjutningarne, som gynnades av ett idealiskt försommarväder, tago sin början Vid 1-tiden på e. m. och som tävlingsledare fungerade hr J. Hederstedt, Sigers. De bästa resultaten uppnåddes av följande personer: klass 4 b: Herman Olsson 174 poäng; klass 3: Gustav Lickander 181 poäng; klass 2:, Gustav Pejtersson 179 poäng; Villy Larsson 177 poäng. Den 3 juli anordnas tävling om St. T. D:s hedersparis.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *