Postkungörelse.

I anledning af landtbrefbärings införande inom länet komma posternas afgång och ankomst, från och med nästa års början, enligt af kungl. general-poststyrelsen faststälda tidtabeller, att förändras sålunda: Afgå från Visby till Fårösund, Fårö, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, Katthammarsvik och Ljugarn jämte mellanliggande orter: tisdagar och Fredagar kl. 8 e. m. till Gotl. Dalhem och Hörsne: onsdagar och lördagar kl. 8 f. m.
Ankomma från Gotl. Dalhem samma dagar kl. 7,30 e. m. och från samtliga andra orter inom länet torsdagar och söndagar så tidigt på morgonen att de till fastlandet adresserade posterna hinna att expedieras med postångfartyget Sofia, som från och med 3 nästa Januari afgår från Visby torsdagar och söndagar senast kl. 7 f. m.
Visby postkontor 24 December 1877.
J. A. LINDQUIST.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *