Poststyrelsen

har erinrat om att endast sådana tidningar, hvilka reqvirerats före 25 Dec. med säkerhet kunna påräknas i rätt tid på nyåret. Obs! Landtbrefbäringens inträdande med nästa år gör ingen ändring uti sättet för prenumeration å tidningar under innevarande dr. Äfven de poststationer, som skola indragas, mottaga till årets slut i vanlig ordning reqvisitioner af tidningar.
Visby i December 1877.
REDAKTIONEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *